5° øst / Haugesundsgata

Tidsrom
Sommeren 2013 - april 2016
Omfang

Bolig, næring, skole, parkering

310 MNOK eks. mva.

26.000 m2 BRA

Adresse
Kvitsøygata 5, 4014 Stavanger
Byggherre
Haugesundsgata Eiendom AS og OBOS Nye Hjem AS
Arkitekt/rådgiver
ARK: Link Arkitektur AS RIB: Multiconsult RIV: Energi og Miljø og Sig. Halvorsen Kontroll sprinkler: Aktiv Sprinkler RIE: Rønning Elektro RIAku: Sinus RIGeo: Multiconsult RIBr: Q-rådgivning
Kontraktstype
Totalentreprise
Se i kart

Block Berge Bygg har ført opp 5° øst i Stavangers østre bydel. Prosjektet omfatter boliger, næringsdel, skole og parkering med et samlet areal på 26.000 m2. OBOS Nye Hjem AS er tiltakshaver for boligdelen og Haugesundgata Eiendom AS (eid av Coop Eiendom og K2 Stavanger) for næringslokaler og skolebygg. Byggearbeidene startet sommeren 2013. 67 leiligheter, skolebygget, parkeringsanlegg og næringslokalene er overlevert. De siste 57 leilighetene skal overleveres i april 2016.

De 124 leilighetene er fordelt på to bygg, et formet som en hestesko og et med L-form, som ligger oppå næringsdelen. Leilighetene er fra 41 til 120 m². Standarden er høy.

Alle leilighetene har inntrukne balkonger. Mot sterk trafikkerte gater er terrassene innglasset. Badene er prefabrikkert. Solforholdene er gode. Mellom leilighetsbyggene er det en stor skjermet takterrasse med grøntareal, lekeplasser, sittegrupper og belysning, noe som gjør boligdelen meget barnevennlig.

Det kommer også en lekeplass på bakkeplan. I parkeringsanlegget har hver leilighet egen biloppstillingsplass. Hele prosjektet har universell utforming.

På bakkeplan ligger det ti næringslokaler med et samlet areal på cirka 2.500 m2. Ni er utleid, et er fortsatt ledig. Coop er største leietaker. Skolebygget er på 4.500 m2. Det skal brukes til norskundervisning for fremmedspråklige og har plass til 300 elever og 55 lærere.

Grunnen består av fyllitt. Det er sprengt 8,5 meter ned og tatt ut 38.000 m3 faste masser. Byggene er fundamentert på fjell. I grunnen er det brønner der det kan monteres vifter for å ventilere ut radongass.

 

Konstruksjon

Parkeringsanlegget er bygget i plasstøpt betong, etasjeskille i parkering er hulldekker på prefab bjelker og søyler. Bærende konstruksjon over bakkenivå er i prefabrikkerte søyler, dragere og hulldekker. Skolebygget har også veggelementer av betong. Takene består av hulldekker som er isolert og tekket. Skolebygget har fasadeelementer med tilslag av jernoksid, noe som har gitt en dekorativ mørk farge. Utsparing for vinduer er plassert på ulike steder i formen under produksjon, slik at det blir liv i fasaden. Prosjektleder Tor Alf Søyland er imponert over at blandeverket på Klepp har klart å få så ensartet farge på elementene.

 

Materialbruk

Næringsdelen har forblending av en mørk teglstein, lavere og bredere enn tradisjonell teglstein. Boligdelene er kledd med plater av accoya, et hurtigvoksende furutre fra New Zealand. Treverket er kokt i eddik og vil få en grå patina etter et par år. Kledningen skal stå i minst 50 år uten behandling.

Næringslokalene har fliser eller belegg på gulvene. I leilighetene er det parkett på gulvene og flislagte bad. Det er 25 cm isolasjon i ytterveggene og i snitt 40 cm i takene. Vinduene har en U-verdi på 0,9. Trykktesting viser en luftveksling på 0,7 for leiligheter og for en etasje i skolebygget. Sorteringsgrad for byggavfall er 69 prosent.

5° øst er prosjektert og ført opp etter Tek10. Leilighetene varmes opp med radiatorer, næringslokalene via ventilasjonsanleggene og skolebygget via varmepanel i himlingene. Prosjektet er i energiklasse B. Alle deler er sprinklet. Skolebygget har solavskjerming med utvendige screens.

Spesielt for prosjektet

Sammensatt prosjekt med alle typer bygg inkludert. Skolen er et rent betongelementbygg med vegger som bærende fasader. Nærings- og boligdelen er delvis stedstøpt med tradisjonell klimavegg i tre og gips som yttervegg. Parkeringskjellere er stedstøpt med etasjeskille i prefab. betongelementer.

Spesielle utfordringer

Det har vært store utfordringer med lagdelt fyllitt som fjell i grunnen, hele den ene siden av byggegropen smuldret opp og raste ned i tomta. Dette gjorde at fundamenteringsprinsippet måtte gjøres om, til stålkjernepeler, i dette området. Dette medførte ekstra tid og kostnader.

Deloverleveringen av deler av byggene har også vært svært utfordrende. Kunder skal ta i bruk bygg samtidig som vi skal bygge videre på neste del. Sterkt skille mellom publikum og håndverkere var nødvendig å etablere.

Tekniske opplysninger

All oppvarming foregår med vannbåren varme, alle butikker er forberedt for kjøling via vann hvis det blir behov for det.

Prosessen

 • 2013 Sommer-høst, byggestart, riving
 • 2013 Høst, start betongarbeid
 • 2014 April (12 uker), start montering betongelementer skole
 • 2015 April, overlevering skole Johannes Læringssenter
 • 2015 Juni, overlevering Coop Extra butikk
 • 2015 1. juni, overlevering 34 leiligheter trinn 1
 • 2015 1. september, overlevering kontor og Apotek1
 • 2015 November, overlevering Pizzabakeren og Hair&There
 • 2015 2. oktober, overlevering 33 leiligheter trinn 2
 • 2016 April, overlevering de siste butikkene
 • 2016 April, overlevering 57 leiligheter, trinn 3

Vil du diskutere et prosjekt?

Khoi Dinh Nguyen

Salgssjef

M: +47 932 41 722

khoi@blockberge.no