Nordens største bilhus overlevert

Nordens største bilhus overlevert

16.09.2016 - 13:13

Konseptet Bilhuset på Forus er unikt i sitt slag. Med 29.000 kvm gulvflate, 5 nybilmerker, distriktets største bruktbilbutikk og et totaltilbud som omfatter alt en bilbruker trenger, ønsker Bilhuset velkommen til et av Europas største og mest kundevennlige bilanlegg. Åpning var i september 2016.

 

Anlegget er bygd over to plan. På øvre plan er det som omfatter nybil samlet. Her er Ford-, Volvo-, Mazda-, Toyota- og Lexus-butikker med tilhørende merkeverksted, alle flotte og gjennomført i de respektive merkenes profil. På første plan finner vi regionens største bruktbilbutikk og andre bilrelaterte firma.

Toyotas bilbutikk er på 1.131 kvm. Gjennom den åpne løsningen mot verkstedet er det mulig for kundene å sitte og se alt som skjer med bilen deres.

Toyotas bilbutikk er på 1.131 kvm. Gjennom den åpne løsningen mot verkstedet er det mulig for kundene å sitte og se alt som skjer med bilen deres.

"Vi ønsker at bilbrukeren skal få alt på samme sted".
- Ådne Kverneland i Kverneland Bil.
 

Initiativtaker og byggherre Ådne Kverneland i Kverneland Bil sier at Bilhuset først og fremst handler om å være rustet til å møte framtidens utfordringer for bilbransjen: - Vi vet at mye kommer til å endre seg. Selve bilbruken er i endring. Konkurransen blir også stadig tøffere. For å møte framtiden, er det nødvendig å tenke nytt. Et vesentlig poeng ved Bilhuset er å ta tilbake verdiskaping som bilforhandlerne har mistet til andre aktører. Eller sagt på en annen måte: vi ønsker at bilbrukeren skal få alt på samme sted.

Alt til bilen

Det er en omfattende verdikjede rundt bil og bilhold. Nå er hele verdikjeden samlet i Bilhuset. I tillegg til salg av ny- og bruktbil, finner vi her dekksalg/dekkhotell, bilglass, klargjøring, bilpleie, lakkering, bruktbil. Til og med drivstoff finner vi i Bilhuset.  Det er etablert fem nye selskap. Det største er dekkselskapet Dekkstra, som blant annet har dekkhotell med plass til rundt 30.000 dekk.

– Selskapene skal være store nok til å stå på egne ben og drive lønnsomt hver for seg. Samtidig er det en betydelig forenkling av logistikken for selskapene som driver salg av ny- og bruktbil i anlegget. Til vi flyttet sammen i Bilhuset har vi brukt mye tid på den daglige logistikken. Nå har vi alt her. Effektivt og miljøvennlig, understreker administrerende direktør Ståle Oftedal i Toyota Sørvest, som er største leietaker og samarbeidspartner i Bilhuset.

Konkurrenter i samarbeid

At to konkurrenter samarbeider på denne måten, er nytt i bilbransjen. - Da vi startet å se på om vi kunne få til et samarbeid, fikk vi raskt bekreftet at dette var en rett vei å gå. Selskapene våre er begge lokalt forankret, og hverdagen vår er preget av den samme tøffe konkurransen fra de store bilkjedene. Utviklingen av Bilhuset-konseptet har vist at vi har mye felles, og det har vært en god prosess fram til nå. Selvfølgelig kommer vi fortsatt til å være konkurrenter, men vi vil hverandre vel, og ønsker at begge skal lykkes. Målet er samlet å stå for 25 % av nybilomsetningen i Sør-Rogaland. Dette utgjør ca. 2500 biler. Vi har også et mål om å selge samme antall brukte biler, sier Kverneland.

Fasadene på Fordbygget har utenpåliggende metallraster. Innvendig er det en stor, åpen butikk (1.700 kvm).

Fasadene på Fordbygget har utenpåliggende metallraster. Innvendig er det en stor, åpen butikk (1.700 kvm).

Arkitektfirmaet Plank ble engasjert til forprosjekt før første anbudsrunde. Etter anbudsrunde nummer to ble Block Berge Bygg valgt som totalentreprenør:

- Riktig pris var viktig. Samtidig la vi vekt på å ha en lokal samarbeidspartner. God erfaring med Block Berge Bygg fra tidligere prosjekter veide tungt på vektskålen, og vi var trygge på at vi hadde valgt den beste anbyderen da vi signerte kontrakten i september 2014, sier Kverneland.

Butikken til Lexus (383 kvm) er en påkostet, ekslusvi butikk med mange spennende detaljer.

Butikken til Lexus (383 kvm) er en påkostet, ekslusvi butikk med mange spennende detaljer.

Optimalt utnyttet tomt

Den lange, smale vinkeltomten på 19.000 kvm på Vestre Svanholmen 9-11 på Forus var i utgangspunktet en utfordring. Det bygningsmessige arealbehovet var på nærmere 30.000 kvm. Dette skulle deles inn i bygg som både skulle fungere sammen og ha sin egen identitet.

Arkitektkontoret Plank fikk frie hender til å løse prosjektet, og kom med et forslag som byggherren var godt fornøyd med. I randsonen av tomten er det satt av litt plass for nødvendig adkomst og parkering. På resten av arealet er det bygninger.

Dette har bydd på flere utfordringer enn normalt, sier prosjektleder Rune Jørgensen i Block Berge Bygg: - For å få en maksimal utnyttelse av arealet, følger formen på bygningene formen på tomten. Det betyr at det nesten ikke finnes 90 graders hjørner. De bærende sandwich betongelementfasadene er spesialdesignet til formålet. Det har også medført noe mer tidkrevende montasje, sier Jørgensen. På tross av dette ble prosjektet ferdigstilt både før tiden og innenfor budsjett.

Rampen som leder opp til nivå to. Mellom nivå en og to er det innkjøring til et stort parkeringsanlegg.

Rampen som leder opp til nivå to. Mellom nivå en og to er det innkjøring til et stort parkeringsanlegg.

Hvert bilmerke sin profil

For kunder og besøkende som kommer til Bilhuset for første gang er det enkelt å finne de forskjellige bilmerkene. Ford, Volvo, Toyota, Lexus og Mazda er lett gjenkjennelig med hver sin identitet og profil.  - Vi har hatt egne beskrivelser fra de forskjellige bilmerkene, både når det gjelder eksteriør og interiør. I hele prosessen har vi jobbet tett både med byggherre og brukere for å identifisere kravene fra bilmerkene, sier Jørgensen.

Bygget inneholder nybilbutikker for merkene Ford, Volvo, Mazda, Toyota og Lexus.

Bygget inneholder nybilbutikker for merkene Ford, Volvo, Mazda, Toyota og Lexus.

Utførelsen

Nederste nivå er utført i betongelementer. Alle utvendige fasader er slipt betong. De fleste er svarte, men det er også innslag av hvite elementer. Øvre nivå består av lette konstruksjoner med bærekonstruksjoner i stål. Fasadene er sandwichelementer i stål i forskjellig utførelse og farge for å skape identitet for butikkene.  Skrå avstivningsstag i vinduene går igjen, men i litt ulik design.

Fasade mot Løwenstrasse.

Fasade mot Løwenstrasse.

Et hovedprinsipp i nybilbyggene er bruk av mezzanin. Bak transparente vegger er det plassert personalrom, kontorer, spiserom m.m. på en måte som gir god kontakt mot salgsarealet.

De tekniske anleggene er desentralisert for hver enkelt leietaker. Kjølesystemet er basert på en adiabatisk løsning.

Stor og åpen Fordbutikk.

Stor og åpen Fordbutikk.

 

Kontraktsverdien for prosjektet: kr. 317,5 mill. eks. mva.

Oppstart 30. oktober 2014

Overlevering: 12. august 2016

 

Nøkkeltall:

For å ferdigstille prosjektet har det gått med:

  • Ca. 1 480 betongpeler med total lengde på 35,7 km.
  • Ca. 2 740 m3 stedstøpt betong for fundamenter /stedstøpte konstruksjoner
  • 942 stk. betongelementer (søyle/drager/vegg/etc )
  • 2 243 stk. hulldekker, mesteparten HD 400 og HD 500 profil.
  • Samlet vekt på ca. 30 000 tonn for stedstøpt og betongelement
bilhuset2_web.jpg

Fra venstre: Prosjektleder Rune Jørgensen (Block Berge Bygg), byggherre Ådne Kverneland (Kverneland Bil) og leietaker og samarbeidspartner Ståle Oftedal (Toyota Sørvest)

Vil du vite mer om dette?

Egil Vestbø

Daglig leder

M: +47 916 64 944

ev@blockberge.no