Block Berge Bygg ble 50 år, 30. mars 2016

Block Berge Bygg ble 50 år, 30. mars 2016

29.03.2016 - 20:40

30. mars 2016 var det 50 år siden Block Berge Bygg ble stiftet. Grunnleggerne var eier av Norges største ferdighusprodusent, Gunnar Block Watne, og skipsreder Sigval Bergesen d.y. De to så mulighetene i å opprette et selskap som skulle drive byggevirksomhet, skaffe og utvikle tomter og produsere betongelementer. Selskapet skulle ligge i Klepp kommune på Jæren.

Et spennende møte

Våren 1966 fant det sted et spennende møte mellom to store aktører i næringslivet i Rogaland. Skipsreder Sigval Bergesen d.y. var pioner i utvikling av store tankskip. Skipene ble bygd på Rosenberg Verft, som han også eide. Mest kjent var Bergesen som eier av rederiet Sigval Bergesen. Rederiet eide en stor flåte tankskip som fraktet olje over hele verden. I tillegg eide Bergesen Teknisk Bureau i Stavanger, som blant annet leverte sanitærutstyr og elektriske anlegg til skipene.

Gunnar Block Watne og Sigval Bergesen d.y.

Foto: Fru Jorunn Block Watne hilser på Sigval Bergesen d.y. I bakgrunnen Gunnar Block Watne.

Etableringen av Block Berge Bygg skjedde i en tid med vekst og en gryende velstandsutvikling i Norge. Industri og næringsliv var optimistiske. På Jæren etablerte gründere nye virksomheter som hadde behov både for arbeidsplasser og næringsbygg.  Les mer om gründerårene og vår historie her.

Veidekke eier fra 1999

Block Berge Bygg holder fremdeles til i Klepp kommune. Selskapet driver entreprenørvirksomhet i vid forstand. Siden 1999 er Block Berge Bygg eid av Veidekke, som er Norges største norskeide entreprenørselskap.

I løpet av 50 år har Block Berge Bygg hatt fem eiere. Felles for alle har vært et stort engasjement for bedriften og et ønske om å lykkes. Eierskapet har vært av kortere og lengre varighet. Noen har preget bedriften mer enn andre.

Sig. Bergesen – G. Block Watne 1966 - 1974

Det startet med Sigval Bergesen d.y. og Gunnar Block Watne. Som store aktører på hvert sitt felt så de muligheten for å utvikle noe sammen. De gikk inn i eierskapet med 50% hver. Det var en bratt vekstkurve i gründerårene. Mye skjedde og mye måtte på plass for en ekspansiv bedrift. Utvikling av konsept, akkvisisjon av tomteland, ansettelser av medarbeidere og bygging av produksjonslokaler.

Avdeling i G. Block Watne 1974 - 1979

I 1972 luftet Bergesen første gang et mulig eierskifte, men aksjehandelen ble ikke utført før i mars 1974. G. Block Watne AS eide etter det alle aksjene, og Block Berge Bygg ble lagt inn som en avdeling i boligbyggeselskapet. Da det ble opprettet en egen yrkesbyggdivisjon i G. Block Watne i 1975, ble situasjonen utfordrende for Block Berge Bygg. Flere medarbeidere sluttet, og de to avdelingene konkurrerte. Likevel var det en periode med vekst og inntjening, og fram til 1979 fungerte det etter måten greit. Høsten 1979 ble de interne kulturforskjellene for store, og det ble tatt kontakt med Gunnar Block Watne.

Heleid datterselskap i G. Block Watne 1979

Dette skulle vise seg å være en positiv kontakt. Resultatet var at avdelingen ble skilt ut som eget aksjeselskap. Å bli eget aksjeselskap ga mulighet til å dyrke sin egen kultur og egenart. Block Berge Bygg gikk inn i 80-årene med ny giv.

Westco 1990 – 1995

Mot slutten av 80-årene kollapset byggemarkedet i Norge. Block Watne ble rammet for fullt, og måtte gjennom store nedbemanninger og omorganiseringer. Samtidig var Solabedriften Westco i markedet for nyinvestering. De tre kompanjongene Trygve Jacobsen, Holger Haagensen og Rolf Heggheim så muligheter i det krevende byggemarkedet, og 1. januar 1990 overtok Westco eierskapet i Block Berge Bygg.

Audun Skartveit og Rudolf Hodne 1995 – 1999

Westco eide selskapet i fem år. 4. Juli 1995 overtok Audun Skartveit og Rudolf Hodne som eiere, med lik aksjefordeling. Audun Skartveit var daglig leder i selskapet, og fortsatte med det.

Veidekke 1999

Mot slutten av 90-årene var entreprenørmarkedet i Norge i forandring. Enhetene vokste, og firmaer slo seg sammen i hopetall. Block Berge Bygg stod overfor viktige veivalg i forhold til vekst, marked og investering. Mange konkurrenter hadde i lengre tid meldt sin interessse for et mer forpliktende samarbeid. En samlet ledelse gikk for et samarbeid med Veidekke. 1. mai 1999 ble Block Berge Bygg solgt til Veidekke. ”Tårene rant, men det var et lykkelig valg både i øyeblikket og i lengre perspektiv”, forteller Audun Skartveit.

Historisk omsetning

En historisk omsetningsrekord i 2015 på rundt 1,5 mrd kroner forteller mye om et moderne industrieventyr. Fabrikkanlegget har vokst fra 250 kvm i 1966 til 28.890 kvm i 2016. Første driftsår kom antall ansatte opp i 12. I dag er der rundt 340 ansatte i bedriften. Byggeprosjektene representerer en stor bredde; fra enkle betongelementbygg til kompliserte høyteknologiske bygg i alle typer byggematerialer.

Et helt kvartal med boliger, næring, skole og parkering bygges for Haugesundsgata Eiendom AS og OBOS Nye Hjem AS i Stavanger.

Foto: Et helt kvartal med boliger, næring, skole og parkering bygges for Haugesundsgata Eiendom AS og OBOS Nye Hjem AS i Stavanger.

Stor omstillingsevne

Block Berge Bygg har gjennom hele sin historie vist en unik evne til omstilling ved skiftende tider og konjunkturer. To solide pilarer har vært totalentreprise og produksjon av betongelementer. Samtidig har Block Berge Bygg dyrket egenart og særpreg gjennom tydelige kulturelle verdier og sterkt kundefokus.

Foto: I 1991/92 bygget Block Berge Bygg 328 leiligheter fordelt på 26 boligblokker i Israel.

Foto: I 1991/92 bygget Block Berge Bygg 328 leiligheter fordelt på 26 boligblokker i Israel.

Hele Norge er markedet

I 2016 framstår Block Berge Bygg som en framtidsrettet entreprenørbedrift. Forretningsområdene næringsbygg, bolig, byggfornyelse og betongelement leveres innen flere entrepriseformer. I økonomisk vanskelige tider som nå i jubileumsåret, ser bedriften nye markedsområder i hele Norge, og har byggeprosjekter helt nord til Hammerfest.

Foto: Sjøkanten senter i Harstad som er under bygging

Foto: Sjøkanten senter i Harstad som er under bygging

Teknologi og utvikling

Nye teknologiske framskritt er tatt i bruk, og systemer som involverende planlegging, VDC og BIM gir økt effektivitet og kvalitet. I fabrikken foregår en spennende utvikling, både når det gjelder betong og mulighetene som finnes innen produksjon av elementer. Samtidig er Block Berge Bygg opptatt av bærekraft, og er ISO-sertifisert siden 2015.

Vi bygger Nordens største bilhus på Forus for merkene Toyota, Mazdal, Volvo, Ford og Lexus

Foto: Vi bygger Nordens største bilhus på Forus for merkene Toyota, Mazda, Volvo, Ford og Lexus

Verdens største utendørs maleri på taket

Block Berge Bygg ble satt på nyhetskartet både i inn- og utland i 2015, da verdens største takmaleri ble avduket. Det 21.000 kvm store taket på fabrikken var lerret. Den franske kunstnerduoen Ella & Pitr stod for utførelsen.

Les mer om verdens største utendørs takmaleri.

Foto: Takmaleriet Lillith and Olaf

Foto: Takmaleriet "Lillith and Olaf"

«Jeg vil rette en stor takk til alle våre ansatte og alle våre kunder som på ulike måter har bidratt til at Block Berge Bygg AS gjennom 50 år har utviklet seg til å bli en av Rogalands største entreprenørbedrifter. Samtidig er jeg også stolt over at vår slogan «Vi tar ansvar» fortsatt er vårt viktigste verdibegrep.»

-Adm. dir. Yngvar Karlsen i anledning jubileet.
 

Feiring

16. april ble det arrangert stor jubileumsfest for alle ansatte, pensjonister, styre og eier, alle med følge.

Vil du vite mer om dette?

Egil Vestbø

Daglig leder

M: +47 916 64 944

ev@blockberge.no