Block Berge Bygg har inngått intensjonsavtale om bygging av Finansparken

Block Berge Bygg har inngått intensjonsavtale om bygging av Finansparken

07.04.2016 - 12:10

Block Berge Bygg AS har inngått intensjonsavtale med SpareBank 1 SR-Bank om bygging av Finansparken i Stavanger.

Styret i SpareBank 1 SR-Bank har besluttet at det inngås en intensjonsavtale med Block Berge Bygg AS om oppføring av konsernets nye bygg på Bybergstykket i Bjergsted.

- Det er en viktig beslutning som nå er tatt og som gjør at det første spadestikket kan tas allerede til høsten. Bygget som har en samlet kostnadsramme på om lag fem hundre millioner kroner skal etter planen stå ferdig i løpet av høsten 2019, sier administrerende direktør Arne Austreid i SpareBank 1 SR-Bank.

Det var i alt fire aktører med i finalerunden og det var en grundig evalueringsprosess som lå til grunn for den beslutningen som nå er tatt. Block Berge Bygg AS leverte inn samlet sett det beste tilbudet både med hensyn til pris og kvalitet.

- Jeg synes det er viktig at Block Berge Bygg AS i tillegg til å ha levert det beste tilbudet hva angår pris og kvalitet, også har til hensikt å benytte seg av et større antall lokale underleverandører. Dette vil kunne være av stor betydning for sysselsetting innen bygg og anlegg i regionen nå når tidene er mer krevende enn for kort tid siden, avslutter Arne Austreid.

På sitt meste vil byggeprosjektet direkte sysselsette over 150 årsverk, hvorav flertallet av disse vil være knyttet til det arbeidet som skal pågå lokalt her i regionen. Selve limtrekonstruksjonen vil bli produsert av Moelven Limtre AS i Moelv.

Samlet sett vil Norges største næringsbygg, basert på tre som bærende konstruksjon, bestå av godt og vel 23.000 kvadratmeter inklusiv tre underetasjer. Størrelsen på bygget er tilstrekkelig for å kunne være et moderne, framtidsrettet og miljøvennlig kontorbygg for de av konsernets ansatte som vil ha sin arbeidsplass her. Dette utgjør vel 750 av konsernets om lag 1200 ansatte.

Endelig avtale med Block Berge Bygg AS inngås etter at en kvalitetssikringsprosess er gjennomført, samtidig som det forutsetter at tomten som utgjør en del av Bybergstykket i Bjergsted, overdras fra Stavanger Kommune.

 

– Dette betyr veldig mye for oss, sier administrerende direktør i Block Berge Bygg, Yngvar Karlsen.

– Vi er selvfølgelig veldig stolte over å ha klart å levere et tilbud til SpareBank 1 SR-Bank som både er konkurransedyktig på pris og som inneholder den kvaliteten de ønsker. Det betyr også en god jobb inn for oss, ikke minst med tanke på 2017. Med denne kontrakten, og andre kontrakter vi nylig har inngått, får vi en god grunnomsetning i bånn. Det gir trygghet for arbeidsplasser, sier Karlsen.

 

For mer informasjon kontakt:

Yngvar Karlsen, adm. dir. i Block Berge Bygg, tlf 916 64 951, yk@blockberge.no
 

Block Berge Bygg er en av Rogalands ledende totalentreprenører samtidig som vi er ledende leverandør av prefabrikkerte konseptløsninger i betong. Omsetningen for 2015 var på 1.460 mill. kroner og har ca. 330 ansatte. Block Berge bygg ble etablert i 1966 av Gunnar Block Watne og Sigvald Bergesen d.y. Selskapet eies i dag 100 % av Veidekke ASA. Virksomheten er delt i 4 forretningsområder: totalentreprise næringsbygg, totalentreprise bolig, byggfornyelse og betongelement. Vi leverer prosjekt innen flere entrepriseformer, men med hovedfokus på totale leveranser.