Helse, arbeidsmiljø og sikkerhet (HMS)

BBB skal drive sin virksomhet på en slik måte at vi unngår skader på personell, materiell og det ytre miljø.

BBB skal satse på et godt arbeidsmiljø der ansatte tar ansvar, viser engasjement og føler trivsel og trygghet.

BBB skal til enhver tid oppfylle gjeldende krav som er etablert av kunder og myndigheter.

 

Vi skal oppnå vår målsetting gjennom:

• etablering av HMS delmål og spesifikke prosjektmål

• målstyrt og synlig ledelse

• nødvendig opplæring og informasjon

• system for kontinuerlig forbedring med fokus på registreringa av KS og HMS avvik

• systematisk og målrettet metoder for å identifisere og redusere helse risiko

• bruk av riktig verneutstyr

• å minimalisere arbeidsrelatert sykefravær ved å sørge for et godt arbeidsmiljø

• å sørge for redusert sykefravær ved aktiv sykeoppfølging

• en effektiv og god vernetjeneste

 

Det er et krav at våre underleverandører slutter seg til vår HMS politikk.

 

HMS delmål for 2016:

H3 verdi: =< 12

Sykefravær: =< 4 %

Antall registrerte RUH: 1500

Film fra HMS-uka i Veidekke 2015
Film fra HMS-uka i Veidekke 2015
Film fra HMS-uka i Veidekke 2014
Film fra HMS-uka i Veidekke 2014
Film fra HMS-uka i Veidekke 2013
Film fra HMS-uka i Veidekke 2013
Film fra HMS-uka i Veidekke 2012
Film fra HMS-uka i Veidekke 2012
Film fra HMS-uka i Veidekke 2011
Film fra HMS-uka i Veidekke 2011

Vil du snakke med oss om dette?

Trygve Olaf Engh

HMS/KS-leder

M: +47 920 76 705

toe@blockberge.no