Historie

Block Berge Bygg AS ble etablert 30. mars 1966. Selskapet eies i dag 100 % av Veidekke. Bedriften ble delt i to selskap fra 1.januar 2018, entreprenørdelen er nå blitt Veidekke Entreprenør og Block Berge Bygg fortsetter som betongelementprodusent.


Firmanavnet er forpliktende og stammer fra de virkelige pionerene innen norsk byggeteknikk og shipping; Gunnar Block Watne og Sigvald Bergesen d.y. Tanken om å lage et entreprenørselskap ble unnfanget under et møte mellom Sigval Bergesen d.y. og Gunnar Block Watne våren 1966. De var begge storaktører, hver på sitt felt.
Anlegget på Øksnevad.

Anlegget på Øksnevad.

Sigval Bergesen d.y. drev skipsrederiet Sig. Bergesen d.y. med stor skipsflåte over hele verden. Han eide også Teknisk Bureau i Stavanger som blant annet leverte sanitærutstyr og elektriske anlegg og installasjoner til rederiets nybygg på Rosenberg Verft, som også var eid av han.

 

Block Berge Bygg på 1970-tallet.

Block Berge Bygg på 1970-tallet.

Felles mulighet

Gunnar Block Watne eide G. Block Watne AS som hadde revolusjonert boligbyggingen i Norge med standardisering av byggesett og prefabrikkasjon av treelementer i fabrikk etter amerikansk mønster og amerikansk patent på takstoler.

Sigval Bergesen d.y. så straks en mulighet til å gjøre forretning med Gunnar Block Watne. Husene som GBW solgte i titusenvis trengte både sanitæranlegg og elektroanlegg og dette kunne Teknisk Bureau levere. Bergesen foreslo dette for Gunnar Block Watne, men det ble ingen umiddelbar avtale, da GBW ikke så noen grunn til å binde seg opp til én leverandør, men frøet var sådd. GBW så den finansielle styrken til Sigvald Bergesen d.y. og et forslag om å danne et felles utbygningsselskap ble utarbeidet. Ideen var at Bergesen skulle finansiere tomtekjøp og levere tekniske installasjoner fra TB og GBW skulle levere husene. Dette skulle skje i et nystartet selskap som fikk navnet A/S Block Berge Bygg.

Veien fra ide til handling var kort. Selskapet ble stiftet 30.03.1966 med en aksjekapital på kr 200.000,- hvor partene eide 50 % hver.

Fra denne spede begynnelsen har BBB utviklet seg videre ved å alltid være nyskapende og nyfikne, men samtidig jordnære og trauste.

DFU Ålgård montasjearbeider, 1968.

DFU Ålgård montasjearbeider, 1968

En framtidsrettet entreprenør

Skiftende markeder har vært med å utvikle oss gjennom å bygge kuleskall til Condeep plattformer for Nordsjøen til å bygge over 20 næringsbygg i Sverige i de harde årene etter jappetiden. Vi har bygget 328 leiligheter i Israel og administrasjonsbygget på Melkøya i Hammerfest for Statoil.

Eksempler på spesielle prosjekt er mange og denne mulighetssøkingen har ført oss fram til det BBB vi ser i dag - en fortsatt framtidsrettet entreprenør, men i kontakt med sine røtter.

 

5° øst / Haugesundsgata

5° øst / Haugesundsgata.

Vil du snakke med oss om dette?

Egil Vestbø

Daglig leder

M: +47 916 64 944

ev@blockberge.no