Fakturainformasjon

Block Berge Bygg AS kan motta fakturaer pr. e-post eller pr. post.

Alle fakturaer skal merkes med kontaktperson og prosjektnummer.

Fremsendelse av faktura pr. post

Fremsendelse av fakturaer pr. post skal gjøres til følgende faktureringsadresse:

Block Berge Bygg AS

Bedriftsvegen 6

4353 Klepp stasjon

 

Fremsendelse av faktura pr. e-post

Fremsendelse av fakturaer pr. e-post skal skje til e-postadressen:

faktura@blockberge.no

Fakturaen skal være som vedlegg til e-posten i PDF- eller TIF-format. Det må kun være én faktura pr. e-post og fakturanummer må stå i emnefeltet.

Vil du snakke med oss om dette?

Annelise Ravndal

Administrasjonsmedarbeider

T: +47 51 78 99 00

post@blockberge.no