Kontaktpersoner

Viser kontaktpersoner for

Yngvar Karlsen

Adm. direktør

Stig Jespersen

Avdelingsleder Betongelement

Tor Helge Handeland

Avdelingsleder Næring og Råbygg

Leif Terje Hegreberg

Avdelingsleder Salg og Prosjektutvikling

Geir Soma

Avdelingsleder Prosjekt Byggfornyelse

Sigmund Lundevik

Avdelingsleder Prosjekt Bolig

Bodil Hanne Thu

HR-sjef