Trainee i Block Berge

Block Berge Bygg og Veidekkes to-årige traineeordning gir deg en kombinasjon av praktisk arbeid ute i en av våre enheter, kombinert med individuell utvikling og felles samlinger.


Veidekke er Norges største og Skandinavias fjerde største entreprenør og eiendomsutvikler. Block Berge Bygg AS er en datter av Veidekke og vi har felles traineeprogram. Sammen med våre kunder og partnere bygger vi infrastruktur og bygninger i dag, som gir nytte langt inn i fremtiden. Hos oss får du en god start på karrieren, samtidig som du får være med å forme morgendagens samfunn.

Søknadsfrist

Søknadsfristen for opptak var 31. desember 2016. Block Berge Bygg har to ledige traineestillinger for 2017, men enkelte enheter i Veidekke har traineeopptak løpende, se Veidekkes ledige stillinger.

Hos Block Berge Bygg får du:

  • Utvikle deg selv og karrieren din gjennom utfordrende arbeidsoppgaver og systematisk kompetanseutvikling
  • Være med å skape prosjekter med stor samfunnsnytte, i tett samspill med fagfolk i Norges største og ledende kompetansemiljø
  • Bred og god kunnskap om selskapet, og mulighet til å bygge nettverk og relasjoner på tvers av organisasjonen

For nyutdannede

Alle nyutdannede som ansettes i Block Berge Bygg vil bli en del av den to-årige traineeordningen vår, sammen med Veidekke. Ordningen er rettet mot nyutdannete sivilingeniører, siviløkonomer, høyskoleingeniører og andre med utdannelse på universitets- og høyskolenivå.

Individuell utvikling

I samråd med din nærmeste leder utarbeider du en individuell handlingsplan. Denne planen er grunnlaget for din personlige utvikling i traineeperioden.

Mentor

Du får en mentor som skal støtte og veilede deg underveis i traineeperioden – en samtalepartner som kan gi råd og dele personlige og faglige erfaringer.

Kurs

Du følger et obligatorisk kursprogram som blant annet omfatter HMS og økonomi. Vi tilbyr også en rekke andre kurs som kan heve kompetansen din og skyte fart på karrieren og utviklingen din.

Samlinger

Vi arrangerer fire traineesamlinger i løpet av traineeperioden. Samlingene er en felles arena for trening, læring og erfaringsutveksling. Oppstart er alltid om høsten.

Medeierskap

Som trainee får du aksjer i Veidekke for 10 000 kroner når du starter. I tillegg får du, i likhet med alle andre medarbeidere, hvert år tilbud om å kjøpe aksjer med rabatt.

I 2017 har vi to ledige trainee-stillinger i Block Berge Bygg AS