Kilden – nybygg

Tidsrom
Juni 2014 - november 2015
Omfang

160 MNOK eks. mva.

Utvidelse 8.200 m² i fem etasjer, 5.000 m² eks. bygg pusses opp

Adresse
Gartnerveien 15, Stavanger (Hillevåg)
Byggherre
Citycon AS (tidligere Sektor Gruppen AS)
Arkitekt/rådgiver
AMB Arkitekter AS
Kontraktstype
Totalentreprise
Se i kart

Vi utvider og pusser opp Kilden senter i Hillevåg. Prosjektet har høy miljøprofil og blir det første BREEAM-sertifiserte kjøpesenteret i Rogaland. Oppdraget er en totalentreprise verdt 160 millioner kroner ekskl. mva.

Kilden senter utvides med nye 8.200 m2 i fem etasjer, og i tillegg skal 5.000 m2 av eksisterende bygg pusses opp. Dette gir mer handel og et større tilbud av ulike tjenesteytende virksomheter, og senteret skal fremstå enhetlig og moderne når det er ferdig.

Spesielt for prosjektet

Kilden skal sertifiseres til karakteren «Very good» etter standarden BREEAM NOR, og driftes etter BREEAM In Use. - Vi forplikter oss til alt fra kortreiste materialer, lavere utslipp og bedre innemiljø. Kilden skal både bygges og driftes på en bærekraftig måte som skåner miljø og legger til rette for lokal utvikling. Det blir det første kjøpesenteret i Rogaland som sertifiseres etter denne miljøstandarden. Block Berge Bygg besitter en viktig kompetanse på dette området, forteller Alexander Almeland, som er teknisk prosjektsjef i Sektor Gruppen.

Spesielle utfordringer

 • Liten riggplass.
 • Krevende grunnforhold,
 • Tett bygg i arbeidsperioden.
 • Kjøpesenter i full drift.
 • Overganger mellom nytt og gammelt bygg. 
 • Mange leietakere som må samkjøres.

Tekniske opplysninger

 • Kilden er prosjektert og ført opp etter Tek10.
 • Oppvarming skjer via ventilasjon og kjøling via isvannsledninger.
 • Varmen kommer fra en varmepumpe og fra gjenvunnet varme fra kjøle- og fryseanlegg i butikker.
 • Beregnet energibruk per kvadratmeter per år er 77,3 kWh, noe som plasserer Kilden i energiklasse A.
 • Hele kjøpesenteret er sprinklet.
 • 2 stk Teknisk rom er plassert i et eget bygg på 19 x 11 meter på taket.
 • Vinduene har en U-verdi på 0,6

 • 2014 Prosjektering startet i januar
 • 2014 Grunnarbeider i juni
 • 2014 Betongarbeider i september
 • 2015 Montasje av elementer i januar
 • 2015 Tett bygg i juni
 • 2015 Overlevering kjøpesenter i november
Eiendomsdirektør Tor Nickelsen i Sektor Gruppen sier:
"Det er viktig for oss med en lokalforankret entreprenør. Vi har et langt og godt samarbeid med Block Berge Bygg og de er svært godt kjent med Kilden etter å ha vært med på å utvikle senteret slik vi kjenner det i dag. Dermed er det også naturlig for oss å ønske de med videre når vi nå skal utvikle nye Kilden".
Adm. dir Yngvar Karlsen i Block Berge Bygg sier:
"Vi er svært fornøyd med at Sektor Gruppen har valgt Block Berge Bygg. Vi har lang erfaring og høy kompetanse i å gjennomføre byggeprosjekt på kjøpesenter som er i full drift der våre prefabrikkerte løsninger muliggjør utbyggingen innenfor gitte tidsrammer. At vi på dette prosjektet også kan benytte vår Breeamkompetanse og -erfaring i samspill med kunden vil bidra til å videreutvikle oss innen miljøriktige løsninger".

Vil du diskutere et prosjekt?

Terje Skårland

Spesialrådgiver

M: +47 916 64 985

ts@blockberge.no